Các Dự Án Tiêu Biểu

USA 

1. Koll center, Bellevue, WA. ( Tháng 1/1986 đến tháng 1/1987)

2. 1420 5th Ave. Seattle ( Tháng 12/1987 đến tháng 7/1988)

3. 777 Tower L.A, C.A (Tháng 4/1989 đến tháng 10/1989)

4. Pioneer Place Portland Ore. (Tháng 12/1988 đến tháng 6/1989)

5. 550 South Hope Street ( Tháng 9/1989 đến tháng 2/1990)

6. Chicago Title Chicago ILL (Tháng 6/1986 đến tháng 12/1987)

7. 3131 Eliot Seattle WA ( Tháng 6/1986 đến tháng 10/1986)

8. Brinderson Tower PH-1 Irvine (Tháng 6/1986 đến tháng 10/1986)

9. Director's Guild Hollywood, CA (Tháng 11/1987 đến tháng 2/1988)

10. Hutton Center, Santa CA ( Tháng 3/1987 đến tháng 5/1987)

11. Columbia Studio Plaza Burbank, CA. (Tháng 9/1987 đến tháng 12/1989)

12. 34 W.Wacker Chicago, ILL (Tháng 6/1987 đến tháng 3/1988)

13. Jamboree Center Irvine CA (Tháng 3/1987 đến tháng 3/1988)

14. 865 Figueroa L.A, C.A ( Tháng 2/1989 đến tháng 11/1989)

15. Two Union SQ. Seattle, WA ( Tháng 4/1988 đến tháng 1/1989)

16. 100F Wisconsin ( Tháng 9/1988 đến tháng 1/1989)

17. Jamboree Center Irvine, CA ( Tháng 5/1990 đến tháng 8/1990)

18. 600 Anton Bldg. L.A, C.A ( Tháng 8/1990 đến tháng 11/1990)

19. Ladera Tower Condo Guam (Tháng 11/1992 đến tháng 8/1993)

20. Chrysler H/Q Guam ( Tháng 10/1995 đến tháng 6/1995)

21. First Hawaiian Center, Guam ( Tháng 10/1994 đến tháng 8/1995)

22. American Store H/Q Salt Lake, Utah ( Tháng 12/1995 đến tháng 7/1996)

23. Fox Studio Operation (NEB Bldg), LA ( Tháng 5/1999 đến tháng 11/1999)

24. Alcoa World H/Q Pittsburgh, PA ( Tháng 4/1997 đến tháng 10/1998)

25. Lucent Chicago (Tháng 2/1999 đến tháng 10/1999)

26. Yeba Buena Sanfrancisco ( Tháng 2/1999 đến tháng 12/1999)

27. 110 Glendon Portland ( Tháng 1/1999 đến tháng 6/1999)

28. Millennium Tower Portland ( Tháng 10/1999 đến tháng 2/2000)

29. 640 5th Avenue ( Tháng 3/2002 đến tháng 9/2002)

30. Calpers H/Q, CA ( Tháng 3/2003 đến tháng 1/2004)

31. 2000 Avenue of the stars ( Tháng 10/2004 đến tháng 3/2005)

32. OHSU River Campus ( Tháng 11/2004 đến tháng 5/2005)

33. The Eliot Tower At 10th ( Tháng 2/2005 đến tháng 6/2005)

34. At Water Tower, Portland ( Tháng 4/2006 đến tháng 1/2007)

35. One Museum Park, Chicago ( Tháng 4/2006 đến tháng 4/2007)

36. San Jose Condominium, CA ( Tháng 7/2006 đến tháng 1/2007)

37. UW Medical Center, WA 

38. 555 Mision Street, CA.

In Japan

1. Holiday Inn Tower, Nagoya. (Tháng 7/1989 đến tháng 12/1989)

2. NTT Shinjuku H/Q, Tokyo ( Tháng 12/1993 đến tháng 4/1994)

3. Tokyo Int, I Forum, Tokyo (Tháng 9/1994 đến tháng 12/1994)

4. Kanakawa Office Bldg. Kana (Tháng 10/1994 đến tháng 4/1995)

5. Atago, Tokyo ( Tháng 10/1999 đến tháng 10/2000)

China ( Including Hong Kong, Taiwan, Macau)

1. Kowloon Park Bldg, Hong Kong ( Tháng 1/1988 đến tháng 2/1989)

2. Government Office Building Phase2, Hong Kong ( Tháng 2/1988 đến tháng 7/1989)

3. Government Office Building Phase3, Hong Kong (Tháng 9/1988 đến tháng 1/1989)

4. Tai Shou Officce Bldg, Hong Kong ( Tháng 12/1991 đến tháng 3/1992)

5. Park Lane Square Bldg, Hong Kong ( Tháng 5/1992 đến tháng 2/1993)

6. Jaffe Road, Hong Kong ( Tháng 5/1992 đến tháng 10/1992)

7. Peninsula Hotel, Hong Kong ( Tháng 10/1992 đến tháng 7/1993)

8. East Point Center, Hong Kong ( Tháng 10/1992 đến tháng 7/1993)

9. Taicom Bldg, Taiwan ( Tháng 10/1992 đến tháng 12/1993)

10. Fubon Banking Center, Taiwan (Tháng 10/1992 đến tháng 12/1993)

11. Tai Kai Bldg, Taiwan ( Tháng 12/1992 đến tháng 8/1993)

12. Far East World Center, Taiwan ( Tháng 12/1992 đến tháng 3/1993)

13. Chinan Hotel (Tháng 10/1994 đến tháng 3/1995)

14. World Plaza, Shanghai ( Tháng 3/1995 đến tháng 3/1997)

15. King Hip Building, Shenzhen ( Tháng 3/1995 đến tháng 6/1996)

16. International Trading Center, Shenzhen (Tháng 3/1995 đến tháng 3/1996)

17. World Finance Tower, Shanghai ( Tháng 10/1995 đến tháng 8/1997)

18. Industrial Commercial Bank of China, Beijing ( Tháng 10/1995 đến tháng 8/1997)

19. POS-PLAZA Pudong, Shanghai ( Tháng 5/1997 đến tháng 12/1998)

20. Jingyin Mansion Build, Pudong ( Tháng 5/1997 đến tháng 1/1998)

21. Pudong Government Building, Pudong, Shanghai ( Tháng 5/1997 đến tháng 6/1998)

22. Macau Tower, Macau ( Tháng 3/1999 đến tháng 11/1999)

23. Hyundai Center (Beijing) ( Tháng 10/1999 đến tháng 1/2000)

24. South Pacific Hotel, Shanghai ( Tháng 10/1999 đến tháng 2/2000)

25. Macau Entertainment, Macau ( Tháng 9/1999 đến tháng 12/2000)

26. Beijing International Club ( Tháng 5/2000 đến tháng 9/2001)

27. Taishin Bank Tower, Taishin, Taiwan ( Tháng 8/2003 đến tháng 5/2004)

In Others

1. Bayshore Resort Pa, Condominium. Singapore ( Tháng 2/1985 đến tháng 6/1986)

2. Brega New Town Complex Brega, Libya ( Tháng 3/1988 đến tháng 8/1990)

3. Asian Development Bank, Philippines ( Tháng 7/1988 đến tháng 7/1990)

4. Metrotown Eaton, Canada ( Tháng 10/1988 đến tháng 2/1989)

5. Eaton Center, Canada ( Tháng 10/1988 đến tháng 2/1989)

6. 120 Collins ST.Australia ( Tháng 11/1989 đến tháng 5/1990)

7. Indocasa bldg, Spain ( Tháng 11/1991 đến tháng 2/1993)

8. Fomento, Spain ( Tháng 7/1992 đến tháng 10/1992)

9. Proyecto Bouchard, Argentina ( Tháng 9/1995 đến tháng 7/1996)

10. I.C.E.C. H/Q, Malina, Philippine ( Tháng 11/1996 đến tháng 7/1997)

11. Hyundai Building, Russia ( Tháng 2/1996 đến tháng 5/1997)

12. 18 Stories, Qatar ( Tháng 10/1995 đến tháng 9/1996)

13. PBCOM Office Tower, Manila, Philippine ( Tháng 3/1999 đến tháng 3/2000)

14. Four Season Hotel, Egypt ( Tháng 1/2002 đến tháng 9/2004)

15. Sydney Hilton hotel, Sydney, Australia ( Tháng 7/2002 đến tháng 4/2004)

16. One Raffles Quay, Singapore ( Tháng 12/2003 đến tháng 12/2005)

17. Emirates Office Tower, Dubai, U.A.E 

18. Keangnam Hanoi Landmark Tower, Hanoi, Vietnam ( Tháng 2/2008 đến tháng 8/2010)

19. Habico Tower, Hanoi, Vietnam ( Tháng 9/2009 đến tháng 7/2012)

20. Mipec Tower, Hanoi. Vietnam ( Tháng 12/2010 đến tháng 5/2011)

Keangnam Hanoi Landmark Tower

Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark  là một phức hợp khách sạn-văn phòng-căn hộ-trung tâm thương mại tại đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, Hà Nội được đầu tư xây dựng bởi tập đoàn Keangnam có trụ sở chính tại Dongdaemun-gu, Seoul của Hàn Quốc. Keangnam Landmark Tower được bàn giao từ 20 tháng 3 năm 2011 đến cuối tháng 12 năm 2011 đã có 780 hộ chuyển vào sinh sống . Đây là toà nhà cao nhất Việt Nam từ năm 2010 đến tháng 2-2018.

Xem thêm

Đội ngũ hỗ trợ

Điện thoại

Điện thoại

0251 3 828 649
HOTLINE

HOTLINE

0947 69 6565
Kinh Doanh

Kinh Doanh

0918 036 467
Tư vấn kỹ thuật

Tư vấn kỹ thuật

0918 046 467

Fanpage facebook