Các Dự Án Tiêu Biểu

USA 

1. Koll center, Bellevue, WA. ( Tháng 1/1986 đến tháng 1/1987)

2. 1420 5th Ave. Seattle ( Tháng 12/1987 đến tháng 7/1988)

3. 777 Tower L.A, C.A (Tháng 4/1989 đến tháng 10/1989)

4. Pioneer Place Portland Ore. (Tháng 12/1988 đến tháng 6/1989)

5. 550 South Hope Street ( Tháng 9/1989 đến tháng 2/1990)

6. Chicago Title Chicago ILL (Tháng 6/1986 đến tháng 12/1987)

7. 3131 Eliot Seattle WA ( Tháng 6/1986 đến tháng 10/1986)

8. Brinderson Tower PH-1 Irvine (Tháng 6/1986 đến tháng 10/1986)

9. Director's Guild Hollywood, CA (Tháng 11/1987 đến tháng 2/1988)

10. Hutton Center, Santa CA ( Tháng 3/1987 đến tháng 5/1987)

11. Columbia Studio Plaza Burbank, CA. (Tháng 9/1987 đến tháng 12/1989)

12. 34 W.Wacker Chicago, ILL (Tháng 6/1987 đến tháng 3/1988)

13. Jamboree Center Irvine CA (Tháng 3/1987 đến tháng 3/1988)

14. 865 Figueroa L.A, C.A ( Tháng 2/1989 đến tháng 11/1989)

15. Two Union SQ. Seattle, WA ( Tháng 4/1988 đến tháng 1/1989)

16. 100F Wisconsin ( Tháng 9/1988 đến tháng 1/1989)

17. Jamboree Center Irvine, CA ( Tháng 5/1990 đến tháng 8/1990)

18. 600 Anton Bldg. L.A, C.A ( Tháng 8/1990 đến tháng 11/1990)

19. Ladera Tower Condo Guam (Tháng 11/1992 đến tháng 8/1993)

20. Chrysler H/Q Guam ( Tháng 10/1995 đến tháng 6/1995)

21. First Hawaiian Center, Guam ( Tháng 10/1994 đến tháng 8/1995)

22. American Store H/Q Salt Lake, Utah ( Tháng 12/1995 đến tháng 7/1996)

23. Fox Studio Operation (NEB Bldg), LA ( Tháng 5/1999 đến tháng 11/1999)

24. Alcoa World H/Q Pittsburgh, PA ( Tháng 4/1997 đến tháng 10/1998)

25. Lucent Chicago (Tháng 2/1999 đến tháng 10/1999)

26. Yeba Buena Sanfrancisco ( Tháng 2/1999 đến tháng 12/1999)

27. 110 Glendon Portland ( Tháng 1/1999 đến tháng 6/1999)

28. Millennium Tower Portland ( Tháng 10/1999 đến tháng 2/2000)

29. 640 5th Avenue ( Tháng 3/2002 đến tháng 9/2002)

30. Calpers H/Q, CA ( Tháng 3/2003 đến tháng 1/2004)

31. 2000 Avenue of the stars ( Tháng 10/2004 đến tháng 3/2005)

32. OHSU River Campus ( Tháng 11/2004 đến tháng 5/2005)

33. The Eliot Tower At 10th ( Tháng 2/2005 đến tháng 6/2005)

34. At Water Tower, Portland ( Tháng 4/2006 đến tháng 1/2007)

35. One Museum Park, Chicago ( Tháng 4/2006 đến tháng 4/2007)

36. San Jose Condominium, CA ( Tháng 7/2006 đến tháng 1/2007)

37. UW Medical Center, WA 

38. 555 Mision Street, CA.

In Japan

1. Holiday Inn Tower, Nagoya. (Tháng 7/1989 đến tháng 12/1989)

2. NTT Shinjuku H/Q, Tokyo ( Tháng 12/1993 đến tháng 4/1994)

3. Tokyo Int, I Forum, Tokyo (Tháng 9/1994 đến tháng 12/1994)

4. Kanakawa Office Bldg. Kana (Tháng 10/1994 đến tháng 4/1995)

5. Atago, Tokyo ( Tháng 10/1999 đến tháng 10/2000)

China ( Including Hong Kong, Taiwan, Macau)

1. Kowloon Park Bldg, Hong Kong ( Tháng 1/1988 đến tháng 2/1989)

2. Government Office Building Phase2, Hong Kong ( Tháng 2/1988 đến tháng 7/1989)

3. Government Office Building Phase3, Hong Kong (Tháng 9/1988 đến tháng 1/1989)

4. Tai Shou Officce Bldg, Hong Kong ( Tháng 12/1991 đến tháng 3/1992)

5. Park Lane Square Bldg, Hong Kong ( Tháng 5/1992 đến tháng 2/1993)

6. Jaffe Road, Hong Kong ( Tháng 5/1992 đến tháng 10/1992)

7. Peninsula Hotel, Hong Kong ( Tháng 10/1992 đến tháng 7/1993)

8. East Point Center, Hong Kong ( Tháng 10/1992 đến tháng 7/1993)

9. Taicom Bldg, Taiwan ( Tháng 10/1992 đến tháng 12/1993)

10. Fubon Banking Center, Taiwan (Tháng 10/1992 đến tháng 12/1993)

11. Tai Kai Bldg, Taiwan ( Tháng 12/1992 đến tháng 8/1993)

12. Far East World Center, Taiwan ( Tháng 12/1992 đến tháng 3/1993)

13. Chinan Hotel (Tháng 10/1994 đến tháng 3/1995)

14. World Plaza, Shanghai ( Tháng 3/1995 đến tháng 3/1997)

15. King Hip Building, Shenzhen ( Tháng 3/1995 đến tháng 6/1996)

16. International Trading Center, Shenzhen (Tháng 3/1995 đến tháng 3/1996)

17. World Finance Tower, Shanghai ( Tháng 10/1995 đến tháng 8/1997)

18. Industrial Commercial Bank of China, Beijing ( Tháng 10/1995 đến tháng 8/1997)

19. POS-PLAZA Pudong, Shanghai ( Tháng 5/1997 đến tháng 12/1998)

20. Jingyin Mansion Build, Pudong ( Tháng 5/1997 đến tháng 1/1998)

21. Pudong Government Building, Pudong, Shanghai ( Tháng 5/1997 đến tháng 6/1998)

22. Macau Tower, Macau ( Tháng 3/1999 đến tháng 11/1999)

23. Hyundai Center (Beijing) ( Tháng 10/1999 đến tháng 1/2000)

24. South Pacific Hotel, Shanghai ( Tháng 10/1999 đến tháng 2/2000)

25. Macau Entertainment, Macau ( Tháng 9/1999 đến tháng 12/2000)

26. Beijing International Club ( Tháng 5/2000 đến tháng 9/2001)

27. Taishin Bank Tower, Taishin, Taiwan ( Tháng 8/2003 đến tháng 5/2004)

In Others

1. Bayshore Resort Pa, Condominium. Singapore ( Tháng 2/1985 đến tháng 6/1986)

2. Brega New Town Complex Brega, Libya ( Tháng 3/1988 đến tháng 8/1990)

3. Asian Development Bank, Philippines ( Tháng 7/1988 đến tháng 7/1990)

4. Metrotown Eaton, Canada ( Tháng 10/1988 đến tháng 2/1989)

5. Eaton Center, Canada ( Tháng 10/1988 đến tháng 2/1989)

6. 120 Collins ST.Australia ( Tháng 11/1989 đến tháng 5/1990)

7. Indocasa bldg, Spain ( Tháng 11/1991 đến tháng 2/1993)

8. Fomento, Spain ( Tháng 7/1992 đến tháng 10/1992)

9. Proyecto Bouchard, Argentina ( Tháng 9/1995 đến tháng 7/1996)

10. I.C.E.C. H/Q, Malina, Philippine ( Tháng 11/1996 đến tháng 7/1997)

11. Hyundai Building, Russia ( Tháng 2/1996 đến tháng 5/1997)

12. 18 Stories, Qatar ( Tháng 10/1995 đến tháng 9/1996)

13. PBCOM Office Tower, Manila, Philippine ( Tháng 3/1999 đến tháng 3/2000)

14. Four Season Hotel, Egypt ( Tháng 1/2002 đến tháng 9/2004)

15. Sydney Hilton hotel, Sydney, Australia ( Tháng 7/2002 đến tháng 4/2004)

16. One Raffles Quay, Singapore ( Tháng 12/2003 đến tháng 12/2005)

17. Emirates Office Tower, Dubai, U.A.E 

18. Keangnam Hanoi Landmark Tower, Hanoi, Vietnam ( Tháng 2/2008 đến tháng 8/2010)

19. Habico Tower, Hanoi, Vietnam ( Tháng 9/2009 đến tháng 7/2012)

20. Mipec Tower, Hanoi. Vietnam ( Tháng 12/2010 đến tháng 5/2011)

Keangnam Hanoi Landmark Tower

Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark  là một phức hợp khách sạn-văn phòng-căn hộ-trung tâm thương mại tại đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, Hà Nội được đầu tư xây dựng bởi tập đoàn Keangnam có trụ sở chính tại Dongdaemun-gu, Seoul của Hàn Quốc. Keangnam Landmark Tower được bàn giao từ 20 tháng 3 năm 2011 đến cuối tháng 12 năm 2011 đã có 780 hộ chuyển vào sinh sống . Đây là toà nhà cao nhất Việt Nam từ năm 2010 đến tháng 2-2018.

Xem thêm

Đội ngũ hỗ trợ

Kinh Doanh

Kinh Doanh

0978.69.6565
Hỗ trợ báo giá

Hỗ trợ báo giá

0918 036 467
Tư vấn kỹ thuật

Tư vấn kỹ thuật

0981 878 278

Fanpage facebook